Starstablehjälpen

2016-02-22
15:33:00

Exempel på träningsrundor

Här är tre exempel på träningsrundor man kan använda sig av när man tränar/levlar sin häst. Om man inte har låst upp vissa av tävlingarna så är det bara att hoppa över dem.
 
 
 
Steve > Marley > Vingården > Vingårdens trädgård > Ridhuset > Jaspers gård > Gyllenbladskogen > Fågelskrämsåsen > Stall Gyllenbladet > Jarlaheims hamntävling > Paddockön > Jorvikstallet > Lätta gröndalstävlingen > Svåra gröndalstävlingen > Månskärebyn > New Hillcrest > Moorland > Fort Pinta > Firgrove > Pole Bending Apocalypse > Valedalesjötävlingen > Hollow Woods > Kvarnen > Kanintävlingen > Dindalens tävling > Observatoriet > Galoppbanan
 
 
 
Moorland > Fort Pinta > Firgrove > Pole Bending Apocalypse > Valedalesjötävlingen > Hollow Woods > Kvarnen > Kanintävlingen > Steve > Marley > Dinodalen > Observatoriet > Galoppbanan > Vingården > Vingårdens trädgård > Ridhuset > Jaspers gård > Gyllenbladskogen > Fågelskrämsåsen > Stall Gyllenbladet > Jarlaheims Hamntävling > Paddockön > Jorvikstallet > Lätta gröndalstävlingen > Svåra gröndalstävlingen > Månskärebyn > New Hillcrest
 
 
New Hillcrest > Månskärebyn > Svåra gröndalstävlingen > Lätta gröndalstävlingen > Hamntävlingen > Paddockön > Jorvikstallet > Stall Gyllenbladet > Fågelskrämsåsen > Gyllenbladskogen > Jaspers gård > Ridhuset > Vingårdens trädgård > Vingården > Marley > Steve > Moorland > Fort Pinta > Firgrove > Pole Bending Apocalypse > Valedalesjötävlingen > Hollow Woods > Kvarnen > Kanintävlingen > Dinodalen > Observatoriet > Galoppbanan